© Powered by SiteSpirit

 

Klik op de onderstaande afbeelding om aflevering "Warme grond" van Goudzoekers te bekijken

Warme grond!

goudzoekers.jpg

Klik hieronder op de afbeelding voor de uitzending van Netwerk op 24 augustus 2009 over grondspeculatie!

Uw zekerheid is uw eigendom!

grondspeculatie.jpg

Overtuig uzelf

Bij het investeren van uw kapitaal is het van groot belang een juiste afweging te maken tussen risico's en mogelijke opbrengsten. U wilt geen onnodige risico's lopen, dus ligt het kiezen voor een relatief veilige investering in grond voor de hand. 

Aangezien volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het bevolkingsaantal in Nederland zal toenemen tot 2040 en het aantal personen per huishouden afneemt, is het zeer waarschijnlijk dat het woningaanbod de komende decennia zal blijven toenemen. Voor het bouwen van nieuwe wijken is veel grond nodig. Daarnaast blijkt dat de Nederlandse economie steeds minder is gericht op landbouw en steeds meer op de dienstensector. Om alle bedrijven te kunnen faciliteren zal veel moeten worden gebouwd. Op basis van deze feiten is het onze verwachting dat de vraag naar strategisch gelegen grond zal blijven toenemen.
Grond heeft daarbij het voordeel dat het tastbaar is, niet verloren kan gaan en niet aan bederf onderhevig is. Een en ander maakt dat wij overtuigd zijn dat het investeren in grond een ideale combinatie van risico en rendement vertegenwoordigt.

Hoewel uiteraard geen garantie kan worden gegeven dat grond in aanmerking komt voor een toekomstige bestemmingswijziging en daar veelal geen duidelijke indicatie voor is, is wel bekend wat er gebeurt met de waarde van grond zodra de bestemming daarvan is gewijzigd.


Waarom investeren in grond?

- Grond is schaars en de vraag blijft groeien
- Grond is in deze tijd nog betaalbaar, vanaf een paar euro per
  mē Geen belasting op winst bij verkoop
- Grond is tastbaar en gaat niet verloren
- Grond blijft vrij verhandelbaar
- Uw zekerheid is (mede) gelegen in het feit dat de grond uw
  eigendom wordt doordat deze via een notaris aan u wordt
  geleverd

Het is vanzelfsprekend mogelijk dat de koopsom van de grond door een derde wordt gefinancierd. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Voor een afspraak belt u met: 0031-(0)23-534 76 04.

Bij het investeren in grond anticipeert u op de mogelijke waardevermeerdering van de grond na een bestemmingswijziging. De mogelijkheden op grond waarvan dit kan gebeuren, zijn legio. Landbouwgrond kan bijvoorbeeld een industrieterrein of woonwijk worden en een bos kan een recreatiegebied worden. In Nederland liggen nog veel gebieden die in de toekomst een andere bestemming zullen krijgen. De ervaring leert dat de grond daarbij aanzienlijk in waarde zal stijgen. Grond is op dit moment nog betaalbaar. Het is echter de vraag hoe lang dit nog zo blijft. Gezien de ontwikkelingen op de markt is het onze verwachting dat de grondprijzen in de komende jaren verder zullen blijven stijgen. De vraag naar strategisch gelegen gronden blijft namelijk enorm. Met een op de horizon gerichte beleggingsvisie is het investeren in strategisch gelegen gronden zeer aantrekkelijk. GEO VASTGOED B.V. biedt grond aan op verschillende locaties. Door uw kansen te spreiden, vergroot u de kans dat door u aangekochte grond van bestemming wijzigt.


Waarom GEO vastgoed?

Klanten krijgen is niet zo moeilijk. Het is de kunst om klanten te behouden. GEO VASTGOED B.V. investeert in langdurige relaties met haar investeerders, waardoor deze steeds met plezier terugkomen. De voordelen van GEO VASTGOED:
  
- Onze mensen luisteren naar u
- Wij delen onze jarenlange ervaring met u
- Van ons netwerk plukt u de vruchten
- Onze mensen begeleiden en adviseren u van de 
  verkenningsfase tot de eigendomsoverdracht
- Wij staan altijd voor u klaar
- Wij doen wat we zeggen 


werken bij GEO.png
banner1.gif
_D3B9338.jpg

Joep Wijnand Gesponsord door GEO Vastgoed.jpg